Monday, December 19, 2016

Phỏng Vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng về dự luật chế tài cá nhân các quan chức vi phạm nhân quyền

PhỏngVấn

Kính thưa quý thính gỉa, gần đây Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật, nhằm chế tài cá nhân các quan chức ở những nước độc tài như chế độ CSVN khi họ vi phạm nhân quyền, bao gồm các biện pháp như đóng băng các tài khỏan hay cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ… Để tìm hiểu thêm, mời quý thính gỉa theo dõi cuộc phỏng vấn Ts. Nguyễn Đình Thắng, một người tích cực vận động cho dự luật này.

No comments:

Post a Comment