Wednesday, December 28, 2016

Phỏng Vấn Luật Sư Võ An Đôn về phiên xử Nguyễn Hữu Quốc Duy và Nguyễn Hữu Thiên An

PhỏngVấn

Kính thưa quý thính giả, phiên xử phúc thẩm NHQD và NHTAn đã diễn ra vào ngày 26/12 vừa qua tại Khánh Hoà. LS Võ An Đôn đã cho đài ĐLSN cuộc phỏng vấn về phiên xử này như sau,

No comments:

Post a Comment