Tuesday, November 17, 2015

Phỏng Vấn Tiến Sĩ Nguyễn Bá Tùng về Giải Nhân Quyền 2015

Thứ Ba, 17.11.2015
Kính thưa quý thính giả, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam có hoạt động trên toàn thế giới trong gần 20 năm qua vừa công bố kết quả giải Khôi Nguyên Nhân Quyền năm 2015. Để tìm hiểu về giải Khôi Nguyên Nhân Quyền này, mời quý thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với Ts. Nguyễn Bá Tùng, Điều phối viên Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam

No comments:

Post a Comment