Monday, November 23, 2015

Phỏng vấn Ls. Trần Quốc Hiền sau khủng bố Paris

Thứ Hai, 23.11.2015
Kính thưa quý thính giả, vụ khủng bố xẩy ra vào chiều tối Thứ Sáu, ngày 13 tháng 11 vừa qua tại Paris, thủ đô Pháp Quốc, là một biến cố quan trọng, đã ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực trong sinh hoạt của dân chúng, không phải chỉ ở Pháp, mà có thể nói là cả dân chúng toàn bộ Âu Châu. Để tìm hiểu về ảnh hưởng này, sau đây mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với Ls. Trần Quốc Hiền, một người tranh đấu cho tự do và nhân quyền, hiện cư ngụ tại Hòa Lan - Âu Châu

No comments:

Post a Comment