Loading...

Friday, November 27, 2015

Câu Chuyện Thời Sự: Phỏng vấn linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Thứ Sáu, 27.11.2015
Kính thưa quý thính giả, thời gian qua người ta nghe nhiều đến việc đòi dẹp bỏ tượng Hồ Chí Minh tại Pháp cũng như mới đây là việc yêu cầu trả lại tên Sài Gòn, những việc mà gần 10 năm trước, Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn do Lm. Nguyễn Hữu Lễ chủ xướng phát động . Để tìm hiểu thêm vụ việc, chúng tôi có buổi trao đổi với vị linh mục này, một người luôn nặng lòng với quê hương dân tộc, hiện cư ngụ và trông coi một giáo xứ tại thành phố Auckland - New Zealand. Vâng, xin mời anh Quang Nam.

No comments:

Post a Comment