Loading...

Saturday, November 21, 2015

NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA : Ảnh hưởng của TPP đối với nền kinh tế Việt Nam (phần 1)

Thứ Bảy, 21.11.2015
  Liên tục chương trình là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do Hải Nguyên điều hợp, mời quý thính giả cùng theo dõi. Xin nhường lời cho anh Hải Nguyên.
Kính chào quý vị thính giả,
Sau nhiều năm thương thảo, "Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương", gọi tắt là TPP, gồm 12 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đã được chính thức thông qua ngày 5 tháng 10 năm 2015 vừa qua. Đây là một hiệp định quốc tế quan trọng, ảnh hưởng đến nhiều lãnh vực của các quốc gia tham gia. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA tuần này xin được thảo luận về ảnh hưởng của Hiệp ước Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương như thế nào đối với nền kinh tế Việt Nam.
Diễn gỉa buổi thảo luận hôm nay là Ông Nguyễn Bá Lộc, chuyên gia kinh tế, nguyên giảng viên Đại Học Cần Thơ và là cựu giám đốc của Bộ Kinh Tế tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ông hiện là Hội Trưởng Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông Nguyễn Bá Lộc tham dự buổi thảo luận hôm nay từ Orange County, Nam California, Hoa Kỳ...

No comments:

Post a Comment