Sunday, November 23, 2014

Việt Nam Nhìn Về Tương Lai

Chủ Nhật 23.11.2014   
Tiếp theo đây, xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục "Việt Nam Nhìn về tương lai" với Linh Mục NGUYỄN HỮU LỄ, người đã có câu nói đầy tâm huyết 'Trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam'

No comments:

Post a Comment