Monday, November 10, 2014

Tiếp xúc với Tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng về giải Khôi Nguyên Nhân Quyền Việt Nam năm 2014

Thứ Hai, ngày 10.11.2014
Kính thưa quý thính giả, như chúng tôi đã loan tin là trong cuộc họp báo vào hôm Thứ Sáu vừa qua, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, một tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam có hoạt động trên toàn thế giới trong gần 20 năm qua vừa công bố kết quả giải Khôi Nguyên Nhân Quyền năm 2014. Để tìm hiểu về giải Khôi Nguyên Nhân Quyền này, mời quý thính giả theo dõi buổi thảo luận của chúng tôi với Ts. Nguyễn Bá Tùng, Trưởng Ban Phối Hợp Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam. Ông Tùng tham dự buổi thảo luận này từ Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ

No comments:

Post a Comment