Thursday, April 25, 2019

Phỏng vấn nhà báo Đoan Trang

Phỏng Vấn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Quang Nam và nhà báo Đoan Trang để tìm hiểu cuộc sống của cô hiện nay.

No comments:

Post a Comment