Wednesday, July 25, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và Bác sĩ Đỗ văn Hội Chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ về vị trí cũng như mối tương quan giữa Cộng Đồng Người Việt Liên Bang và chính quyền Hoa Kỳ trong phần Bốn sau đây

No comments:

Post a Comment