Wednesday, July 4, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa Phóng viên Đằng Giang và Bác sĩ Võ Đình Hữu Chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ về sự hình thành của Cộng Đồng Người Việt lớn mạnh nhất thế giới này.

No comments:

Post a Comment