Wednesday, July 11, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc thảo luận giữa pv Đằng Giang và các lãnh đạo trong CĐNVQGLBHK về sự phối hợp hoạt động của Cộng Đồng NV lớn mạnh này với các Cộng đồng NV khác trên thế giới.

No comments:

Post a Comment