Monday, September 11, 2017

Việt Nam Nhìn Về Tương Lai, 10.09.2017

VN Nhìn Về Tương Lai

Xin mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Việt Nam Nhìn về tương lai” với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, người đã có câu nói đầy tâm huyết ‘Trước khi làm linh mục, tôi là một người Việt Nam’.

No comments:

Post a Comment