Tuesday, September 26, 2017

Phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam về cuộc bầu cử nước Đức

Phỏng Vấn

Chúa nhật 24/9 vừa qua, nước Đức vừa trải qua một cuộc bầu cử mà nhiều người nghĩ là cuộc bầu cử thủ tướng, và kết quả cuộc bầu cử đã được công bố vào buổi tối hôm đó. Để tìm hiểu về cuộc bầu cử này, phóng viên Thái Hòa đã phỏng vấn ông Phạm Hồng Lam, Điều hợp viên của Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại, hiện đang sinh sống tại Đức.

No comments:

Post a Comment