Saturday, September 23, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc -Tòa án CSVN vừa xử án vừa run

Bàn Ngang Tán Dọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện tòa án CSVN vừa xử án vừa run.

No comments:

Post a Comment