Wednesday, September 6, 2017

Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Văn Thắng: Vai Trò của luật sư

Phỏng Vấn

“Thưa quí thính giả, để thấy được sự khác biệt giữa vai trò của luật sư trong các chế độ tự do dân chủ và chế độ độc tài cộng sản ở VN. Mời quí thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Thái Hòa và LS Nguyễn Văn Thắng sau đây:

No comments:

Post a Comment