Thursday, July 6, 2017

Phỏng Vấn Phạm Hồng Lam về giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền

PhỏngVấn

Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn của Thái Hòa với ông Phạm Hồng Lam để tìm hiểu về giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền.

No comments:

Post a Comment