Loading...

Saturday, July 22, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 21.07.2017

Bàn Ngang Tán Dọc

Chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện: “các quan chức cộng sản âm thầm lao động như nuôi lợn, chăn vịt và chạy xe ôm mới có tiền đê xây lâu đài bạc tỷ”.

No comments:

Post a Comment