Friday, July 7, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 07.07.2017

BànNgangTánDọc

Chuyên mục Bàng Ngang Tán Dọc tuần này tản mạn xung quanh sự kiện vở nợ của nhà cầm quyền CSVN.

No comments:

Post a Comment