Tuesday, August 14, 2012


Phỏng vấn ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký Tập Hợp Đồng Tâm

về sinh hoạt Open Day ngày 12.08.2012

Kính thưa quí thính giả, hôm nay Chủ nhật, ngày 12 tháng 8 tại Sydney, Úc Châu, Tập Hợp Đồng Tâm, một tổ chức bất vụ lợi, sinh hoạt trong các lãnh vực văn hóa, xã hội, chính trị được nhiều người biết đến từ năm 1995 đã tổ chức một ngày sinh hoạt gọi là Open Day để giới thiệu Tập Hợp này đến các dân cử và đồng bào. Để tìm hiểu về sinh hoạt đặc biệt này, chúng tôi có buổi trao đổi với ông Lý Việt Hùng, Tổng Thư Ký của Tập Hợp Đồng Tâm. Xin mời quí thính giả cùng theo dõi sau đây

No comments:

Post a Comment