Tuesday, August 21, 2012

Hội Luận Bàn Tròn


Thứ Bảy ngày 18.08.2012   
Tiết mục Hội Luận Bàn Tròn đã tạm gián đoạn một thời gian. Lần này với đề tài: “Niềm Tin Tôn Giáo Và Sức Mạnh Dân Tộc” với các diễn giả: Lm. Nguyễn Văn Khải, Ông Đỗ Như Điện - ĐHV Phong Trào Giáo Dân VNHN, Cựu DB Nguyễn Lý Tưởng và người điều hợp là Gs. Ngô Quốc Sĩ. Mời quý thính giả đón theo dõi.

No comments:

Post a Comment