Saturday, September 29, 2018

Trao đổi với ông Chánh Trị Sự Hứa Phi (phần cuối)

Phỏng Vấn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi (phần cuối) buổi trao đổi giữa Đằng Giang và ông Chánh Trị Sự Hứa Phi, liên quan đến giải Tự Do Tôn Giáo Nguyễn Kim Điền Năm 2018.

No comments:

Post a Comment