Thursday, September 13, 2018

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG

Phóng Sự

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi phần Phóng Sự Cộng Đồng – về buổi chiếu phim Mẹ Vắng Nhà do các bạn trẻ tại San Diego phối hợp với VOICE tổ chức. Phần Phóng Sự này Đằng Giang thực hiện.

No comments:

Post a Comment