Wednesday, September 26, 2018

Sinh Hoạt Cộng Đồng: Đằng Giang – GS Phan Thông Hưng

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa quý thính giả, tuần này đài ĐLSN xin mời quý thính giả theo dõi phần thứ nhì cuộc phỏng vấn GS Phan Thông Hưng Chủ tịch CĐNVTD tiểu bang Pennsylvania về những sinh hoạt tiêu biểu của CĐ này.

No comments:

Post a Comment