Wednesday, August 8, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài Đáp Lời Sông Núi kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và nhà báo Lạc Việt về sinh hoạt ở Tiểu Bang Vancouver, Canada phần Một sau đây

No comments:

Post a Comment