Wednesday, August 29, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa Quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và nhà báo Lạc Việt về sinh hoạt ở Tiểu bang Vancouver, Canada phần cuối sau đây

No comments:

Post a Comment