Wednesday, August 22, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây: Đằng Giang – nhà báo Lạc Việt

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Thưa quý thính giả, hôm nay đài ĐLSN kính mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa pv Đằng Giang và nhà báo Lạc Việt về sinh hoạt ở TB Vancouver Canada phần Ba sau đây:

No comments:

Post a Comment