Thursday, June 14, 2018

Sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại TB Oregon.

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tiếp phần Hai cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và CT Từ Đức Tháo về sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại TB Oregon.

No comments:

Post a Comment