Wednesday, June 20, 2018

Phỏng vấn Ông Từ Đức Tháo về sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Tiểu bang Oregon

Phỏng Vấn

Hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi tiếp phần ba cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và Chủ tịch Từ Đức Tháo về sinh hoạt của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tại Tiểu bang  Oregon.

No comments:

Post a Comment