Friday, June 15, 2018

Quang Nam trao đổi với anh Đoàn Huy Chương về các cuộc xuống đường tuần hành ngày 10 tháng 6, 2018

Phỏng Vấn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Quang Nam với anh Đoàn Huy Chương, liên quan đến các cuộc xuống đường tuần hành phản đối các dự luật sai trái của tập đoàn CSVN. Vâng, xin nhường lời cho anh Quang Nam.

No comments:

Post a Comment