Monday, October 19, 2015

Phỏng Vấn Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa về chuyến đi Việt Nam của Tập Cận Bình

Thứ Hai, 19.10.2015   
Thưa quý thính giả, chuyến đi của Tập Cận Bình sang Việt Nam được dự đoán sẽ diễn ra trước đại hội 12 của đảng csvn một lần nữa khẳng định sự lệ thuộc của đảng csvn vào phương Bắc còn quá nặng nề. Trong lúc Trung cộng ngang nhiên xem biển Đông là ao nhà của họ, trong lúc ngư dân Việt đang bị Trung Cộng hà hiếp trên chính lãnh hải của mình thì tập đoàn csvn vẫn làm ngơ, không dám chống trả. Trước chuyến đi này của Tập Cận Bình nhiều tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân đấu tranh trong nước đã lên tiếng phản đối. Từ Hải Phòng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói lên nhận định của mình về việc này.

No comments:

Post a Comment