Tuesday, September 3, 2019

Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh

Phỏng Vấn

Kính thưa quý thính giả, sau đây là buổi phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc và hòa thượng Thích Không Tánh.  Mời quý vị cùng theo dõi.

No comments:

Post a Comment