Thursday, September 26, 2019

Hai Chữ Nước Nhà (Phần 2)

Thi Ca Yêu Nước

Giới thiệu bài thơ “hai chữ nước nhà” của Trần Tuấn Khải. Tác giả sinh năm 1895 tại làng Quang Xán huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định (nay là xã Mỹ Hà huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam). Ông mất ngày 7 tháng 3 năm 1983 tại  Sài Gòn thọ 89 tuổi.
***
Xét trong lịch sử thế giới, không có dân tộc nào chọn nước làm nền tảng cho quốc gia của mình như Việt Nam. Nước là nguồn mạch của sự sống, không có nước thì không có sinh vật nào tồn tại được. Nhà là nơi cư ngụ sinh sống của gia đình, gia đình là đơn vị căn bản của xã hội. Nhà cũng  là sở hữu chung của cả dân tộc.

Hai chữ nước nhà mà tác giả Trần Tuấn Khải đã mượn điển tích Phi Khanh khuyên Nguyễn Trãi để đặt tựa cho bài thơ, là ông nhắm gửi một thông điệp quan trọng  cho các thế hệ trẻ về trách nhiệm của họ đối với chính bản thân và các thế hệ tương lai của nước nhà trong giai đoạn đen tối cách nay gần một thế kỷ.
Thời thế tạo ra anh hùng là chuyện thường tình, nhưng chính anh hùng làm thay đồi thời thế, lam xoay chuyển vận nước, mưu cầu hạnh phúc cho người dân, dầu có phải hy sinh thân mình thì mới đáng mặt anh hùng thời đại.
Thời thế có anh hùng là thế
Chữ vinh hoa sá kể làm chi!
Mấy trang hào kiệt xưa kia
Hy sinh thân thế cũng vì nước non
Tuổi trẻ đang tràn đầy nhựa sống với bầu nhiệt huyết sẵn có, hãy sánh vai tranh đua vơi đời, để lo phụng sự nòi giống làm rạng danh tiên tổ, chứ đùng lo giàu sang phú quí cho riêng mình, chỉ làm ô danh với đời má thôi.
Con đương độ đầu xanh tuổi trẻ
Bước cạnh tranh há để nhường ai?
Phải nên thương lấy giống nòi
Đừng tham phú quí mà nguôi tấc lòng
Kiếp luồn cúi, đỉnh chung cũng nhục
Thân tự do chiên chúc  mà vinh
Con ơi nhớ đức sinh thành
Sao cho khỏi để ô danh với đời
Trên đời này chẳng thiếu những kẻ sẵn sàng bán rẻ lương tri và bán rẻ cả quê hương, cúi đầu làm nô lệ cho ngoại bang để được vinh thân phì gia, hãy nhìn đảng CSVN hôm nay, họ dựa vào Tàu Cộng để  độc quyền thống trị đất nước và đàn áp ngươi dân, đảng CSVN là một tập đoàn tham nhũng, vừa phá nát quê hương vừa bòn rút của công làm giàu trên xương máu người dân vô tội.
Chớ lần lữa theo loài nô lệ
Bán tổ tiên kiếm kế sinh nhai
Đem thân đầy đọa tôi đòi
Nhục nhằn bêu riếu muôn đời hay chi?
Những kẻ đang làm nô lệ cho ngoại bang, phản bội dân tộc ấy đáng phải nghe những lời nguyên rủa sau:
Sống như thế, sống đê, sống mạt
Sống làm chi thêm chật non sông!
Thà rằng chết quách cho xong
Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!
Đúng thế những ké ấy  “Sống như thế, sống đê, sống mạt .Sống làm chi thêm chật non sông! Thà rằng chết quách cho xong. Cái thân cẩu trệ ai mong có mình!” Còn những người trẻ ngày nay được ăn học, được trau dồi kiến thức, có đủ trí tuệ thì phải biết phân biệt phải trái, điểu dở điêu hay; biết ngẩng cao đầu cho xứng đáng kẻ làm kẻ trượng phu:
Huống con cũng học hành khôn biết
Làm giống người phải xét nông sâu
Tuồng chi gục mặt cúi đầu
Cam tâm làm kiếp ngựa trâu cho đành!
Nỗi tâm sự đinh ninh dường ấy
Cha khuyên con có bấy nhiêu lời
Con ơi, con phải là người
Thì con theo lấy những lời cha khuyên
Cha nay đã muôn nghìn bi thảm
Nói bao nhiêu tâm khảm càng đau!
Chân mây mặt cỏ rầu rầu
Càng trông cố quốc mạch sầu càng thương!
Lới Phi Khanh xưa cũng chính là niềm tâm sự của những thế hệ cha anh ngày nay, đã một thời hy sinh chiến đấu, mà ước nguyện chưa đạt thành, nên gánh nặng xây dựng cho tương lai dân tộc còn dang dở, những mong kẻ kế thừa hãy tiếp nối để làm rạng danh nòi giống Tiên Rồng. Ước mong những người trẻ với hào khí anh hùng hãy khắc cốt ghi tâm những lời trăn trối, đem tâm huyết báo đền ơn sâu nghĩa nặng của cha anh.
Lời cha dặn khắc xương để dạ
Mấy gian lao con chớ sai nguyền
Tuốt gươm thề với xương thiên
Phải đem tâm huyết mà đền cao sâu
Gan tráng sĩ vững sau như trước
Chí nam nhi lấy nước làm nhà
Tấm thân sẻ với san hà
Tượng đồng bia đá họa là cam công

Một khi đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử, quét sạch được thù trong, ngăn chân được giặc ngoài, đem an bình hạnh phúc cho muôn dân, lúc ấy người tráng sĩ mới  gác kiếm để hưởng niềm vui chung của muôn người muôn nhà.
Nữa mai mốt giết xong thù nghịch
Mũi long tuyền lau sạch máu tanh
Làm cho đất động trời kinh
Bấy giờ quốc hiển gia vinh có ngày!
Nghĩa vụ đó, con hay chăng tá?
Tính toán sao vẹn cả đôi đường
Cha dù đất khách gửi xương
Trông về cố quốc khỏi thương hồn già
Con ơi! Hai chữ NƯỚC NHÀ…
Nhìn hoàn cảnh nước nhà hôm nay với thù trong chính là đảng CSVN, một tập đoàn tham nhũng thối nát, đang gây ra bao nhiêu tội ác cho muôn dân, chúng chính là cánh tay nối dài của giặc ngoài là Tàu Cộng Phương Bắc, chúng đang từng bước hủy diệt dân tộc ta bằng nhiều thủ đoạn hết sức thâm hiểm độc ác. Vì vậy hơn bao giờ hết, mỗi người phải có bổn phận gìn giữ mảnh đất của cha ông. Hai chữ nước nhà chính là Tổ Quốc Việt Nam, nơi sinh sống muôn đời của nòi giống Việt tộc, nhất quyết không để cho bất cừ kẻ nào nhượng một tấc đất cho giặc.
HS, MN, BC và KA xin hẹn gặp lại quí thính giả trong TCYN lần tới.

No comments:

Post a Comment