Friday, September 20, 2019

Buổi trao đổi giữa Đặc Phái Viên Thái Hòa với ông Chánh Trị Sự Hứa Phi

Phỏng Vấn

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa Đặc Phái Viên Thái Hòa với ông Chánh Trị Sự Hứa Phi – thành viên Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam.

No comments:

Post a Comment