Sunday, March 11, 2018

Việt Nam Tuần Qua, Chủ Nhật 11.03.2018

Việt Nam Tuần Qua

Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nỗi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời cho chị Hoàng Ân

No comments:

Post a Comment