Monday, March 19, 2018

Chuyện Nước Non Mình

Chuyện Nước Non Mình
Quý thính giả thân mến, nỗi truân chuyên của hai người phụ nữ luống tuổi trong ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm nay là những lo lắng vất vả về tinh thần lẫn vật chất, khi con gái mình là những người đang chiến đấu cho tự do, công bằng xã hội. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua chuyên mục Chuyện Nước Non Mình, mời quý thính giả đài ĐLSN theo dõi bài viết của Trịnh Kim Tiến có tựa đề: “Mồng 8/3 của hai người Mẹ” qua sự trình bày của Khánh Ngọc

No comments:

Post a Comment