Wednesday, March 14, 2018

Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Đó Đây

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Tiếp theo chương trình phát thanh, hôm nay mời quý thính giả theo dõi tiếp phần ba cuộc trao đổi giữa ông Đằng Giang và trung tá Trần quốc Anh, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Houston và vùng phụ cận sau đây:

No comments:

Post a Comment