Wednesday, April 25, 2018

Phỏng vấn ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc châu

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Cộng đồng Người Việt tại Úc đã được thành lập và lớn mạnh theo thời gian. Kính mời quý thính giả theo dõi phần Cuối buổi nói chuyện giữa phóng viên Đằng Giang và ông Nguyễn văn Bon Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc châu như sau:

No comments:

Post a Comment