Saturday, April 28, 2018

Những Vấn Đề Của Chúng Ta

Những Vấn Đề Của Chúng Ta

Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối thứ Bảy, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta từ nay sẽ do Thái Hòa điều hợp. Vâng, xin nhường lời cho anh Thái Hòa.

No comments:

Post a Comment