Monday, January 1, 2018

Tổng Kết 2017, Phần Cuối

Tổng Kết 2017

Mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối của Tổng kết Những Sự kiện Nổi bật trong năm 2017, qua buổi trao đổi giữa Đằng Giang, Thái Hòa, Hoàng Ân và Hải Sơn của đài ĐLSN.

No comments:

Post a Comment