Saturday, November 2, 2019

THẾ GIỚI TUẦN QUA: Thứ Bảy, ngày 02 tháng 11 năm 2019


Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục “Thế Giới Tuần Qua” do Tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một nhà bình luận quen thuộc trên các Đài Truyền Hình tiếng Việt tại Hải Ngoại phụ trách.

No comments:

Post a Comment