Friday, July 24, 2020

Huỳnh Minh Tâm, Huỳnh Thị Tố Nga

Chân Dung Người Tù Lương Tâm

Liên tục chương trình, mời quý thính  giả theo dõi chuyên mục  Chân Dung Người Tù Lương Tâm do Thúc Lân biên soạn qua giọng đọc của Bảo Trân.

No comments:

Post a Comment