Thursday, July 23, 2020

Hải Sơn phỏng vấn Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch TCPH/VN – về việc Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất toàn bộ nhân viên của tòa lãnh sự TC tại t/p Houston.

Phỏng Vấn

Kế tiếp là buổi phỏng vấn Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch TCPH/VNvề việc Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất toàn bộ nhân viên của tòa lãnh sự TC tại t/p Houston.

No comments:

Post a Comment