Wednesday, February 21, 2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây, 21.2.2018

Sinh Hoạt Người Việt Đó Đây

Trong tiết mục Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Đó Đây hôm nay, mời quí thính giả theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đằng Giang với dược sĩ Đặng Thế Khương, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tiểu bang Arizona

No comments:

Post a Comment