Sunday, February 22, 2015

Vì sao hiến pháp 2013 của Việt Nam là hiến pháp độc tài?

Thứ Bảy 21.02.2015  
Tiếp theo đây, như thường lệ vào mỗi tối Thứ Bảy là chuyên mục Những Vấn Đề Của Chúng Ta do đặc phái viên Hải Nguyên phụ trách điều hợp, và đây là phần đầu trở lại loạt bài liên quan đến Bản Hiến Pháp Việt Nam Năm 2013 Xin nhường lời cho anh Hải Nguyên.

No comments:

Post a Comment