Tuesday, February 3, 2015

Tiếp xúc với anh Nguyễn Văn Duyệt, người vừa được trả tự do sau khi bị giam cầm 3 năm rưỡi

Thứ Ba, ngày 03.02.2015
Không oán trách cũng như không hận thù những kẻ đã hảm hại mình phải vướng vòng lao lý trong 3 năm 6 tháng, anh Nguyễn Văn Duyệt chia sẻ với đài ĐLSN rằng anh yêu sự thật, yêu sự công bằng và sẵn sàng chết cho tình yêu này. Mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa anh với chúng tôi sau khi được trả tự do về lại với gia đình.

No comments:

Post a Comment