Wednesday, February 18, 2015

Tiếp xúc với Ls. Nguyễn Văn Đài, liên quan đến việc ông bị nhà cầm quyền làm khó dễ khi đến khám bệnh tại tư gia Bs. Phạm Hồng Sơn

Thứ Tư, ngày 18.02.2015
Không từ bỏ việc gây khó khăn cho những nhà bất đồng chính kiến, dù là ngày tư ngày tết, dù là đối tượng đang có bệnh hay không, nhà cầm quyền luôn tìm đủ mọi cách làm khó dễ, cản trở việc đi lại của người đấu tranh cho tự do dân chủ. Mời quý thính giả theo dõi câu chuyện xử phạt hành chính Ls. Nguyễn Văn Đài với tội danh "vi phạm lệnh quản chế".

No comments:

Post a Comment