Loading...

Saturday, May 20, 2017

Bàn Ngang Tán Dọc, 19.05.2017

BànNgangTánDọc

Qua chuyên mục Bàn Ngang Tán Dọc, Thái Hòa, Tâm Anh và Hướng Dương tuần này tản mạn về sự kiện: “Nhà Cầm Quyền CSVN Tổ Chức Bắt Cóc Người Dân Giữa Thanh Thiên Bạch Nhật”.

No comments:

Post a Comment