Saturday, October 22, 2016

Phỏng vấn Tân Ban Chấp Hành Hội Phụ Nữ Âu Cơ

PhóngSự

Kính thưa quý thính giả, vào ngày 14/10/2016 vừa qua, Đại Hội Kỳ 4 của Hội Phụ Nữ Âu Cơ đã được tổ chức tại Dallas, Texas. Hội Phụ Nữ Âu Cơ được thành lập vào ngày 5 tháng 9 năm 2010, với sự tham gia của nhiều hội viên trên khắp thế giới. Mục đích của Hội Phụ Nữ Âu Cơ là bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, yểm trợ Phong Trào Dân Chủ tại quốc nội và hải ngoại, yểm trợ các anh thư trong nước can đảm đứng lên đòi dân chủ, nhân quyền v.v… Nhân dịp này mời quý thính giả cùng theo dõi buổi phóng sự do phóng viên Minh Nguyệt thực hiện sau đây.

No comments:

Post a Comment