Thursday, October 13, 2016

Phỏng Vấn Luật Sư Võ An Đôn về vụ bắt giữ Blogger Mẹ Nấm

PhỏngVấn

Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt và bị gán ghép vào tội bôi nhọ lãnh tụ theo điều 88 rất mơ hồ. Xin mời quý thính giả theo dõi ý kiến của LS Võ An Đôn về việc này như sau.

No comments:

Post a Comment